apkukinti

1 apkùkinti 1. tr. apkulti, apdaužyti: Pačiupus gerai apkùkinau [vaiką], dabar žinos rėkti Jnšk. 2. refl. apsiprasti, apsikulti: Apsikùkinęs kap senas jautis Klvr. \ kukinti; apkukinti; atkukinti; įkukinti; iškukinti; nukukinti; parkukinti; pasikukinti; prikukinti; sukukinti; užsikukinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkūkinti — 1 apkūkinti žr. 1 apkukinti 1: Būtų gerai, kad jį kas apkūkytų Skr. Taip jį apkūkino, jog plaučius galėjo atmušti Rs. | refl. Skr. kūkinti; apkūkinti; nukūkinti; pasikūkinti; sukūkinti; užkūkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkukinti — 1 atkùkinti 1. žr. 1 apkukinti 1: Kad atkukinau kūloku per pečius jam, tai daugiau žinos, kur gyti karves Knv. 2. tr. atidaužyti, atkratyti: Kur tu rėži per pečius, nori jekną atkukyt! Pns. kukinti; apkukinti; atkukinti; įkukinti; iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuklinti — 2 apkùklinti žr. 1 apkukinti 1: Jis tankiai savo pačią apkùklina Rm. kuklinti; apkuklinti; iškuklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkukyti — 1 apkùkyti žr. 1 apkukinti 1: Jis pradėjo škandalyt, tie priėjo ir apkùkijo Kkl. kukyti; apkukyti; nukukyti; prikukyti; užkukyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškukinti — 1 iškùkinti tr. iškalti, išdaužyti: Girnakalys iškùkino akmeny duobeles Vlk. kukinti; apkukinti; atkukinti; įkukinti; iškukinti; nukukinti; parkukinti; pasikukinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukinti — 1 kùkinti ( yti), ina, ino 1. tr., intr. J, Pns mušti, daužyti: Per kuprą su lazda kùkina Jnšk. Ka pagavo kùkyt į kuprą, tai nė ištrūkt negali Jrb. Nekùkyk tu jo, kam tu jį kùkini kukt kukt į pečius J.Jabl(Lp). Jis gerai savo bobą kùkina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukukinti — 1 nukùkinti 1. tr. primušti, prikulti: Kad nukùkino, tai nukùkino šunį Rs. 2. tr. nuvarginti, nukamuoti, nusilpninti: Tie darbai jau visai mane nukùkino Ldv. | refl.: Jau visai nuskukino, ir valgyt nenori nieko Vrn. 3. intr. pamažu nueiti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukūkinti — 1 nukūkinti žr. 1 nukukinti 1: Nutvėrė Jonas piemenuką, nukūkino be jokio reikalo Klm. kūkinti; apkūkinti; nukūkinti; pasikūkinti; sukūkinti; užkūkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkukinti — 1 parkùkinti intr. pamažu pareiti: Pėsčias būtau kap tik parkùkinęs namo Alv. kukinti; apkukinti; atkukinti; įkukinti; iškukinti; nukukinti; parkukinti; pasikukinti; prikukinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasikukinti — 1 pasikùkinti pasimušti, pasikulti: Dar nor paskùkina su Viktu Lp. kukinti; apkukinti; atkukinti; įkukinti; iškukinti; nukukinti; parkukinti; pasikukinti; prikukinti; sukukinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.